Baas Zorg: zorg voor iedereen

Kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg in Arnhem & Hilversum: dat is waar u op kunt rekenen als u een beroep doet op thuiszorgaanbieder Baas Zorg. U kunt onze gediplomeerde verpleegkundigen inschakelen voor verpleging, persoonlijke verzorging, (specialistische) begeleiding en palliatieve zorg.

Meer over onze zorg

Onze diensten

Baas Zorg levert diensten in het kader van de Wlz-, Zvw-, WMO- en PGB-regeling. Er is verschil tussen persoonlijke verzorging, (specialistische) begeleiding en verpleging. Lees wat de verschillen hiertussen zijn en welk soort handelingen er bij welke zorg horen.

Welke zorg heeft u nodig?

Declaratie zorg

Uw zorg wordt vergoed op basis van de soort zorg, de indicatie van uw huisarts en/of de wijkverpleegkundige en uw eigen behoefte. Bekijk of de zorg die u ontvangt via Baas Zorg wordt vergoed of dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Vergoedingen voor zorg

Missie & Visie

Wij willen dat zorg betaalbaar blijft waarbij het uitgangspunt kwaliteit leveren is. Daarom declareren wij op een transparante manier de geleverde zorg, waarbij u inzicht heeft in de gemaakte kosten. Zo blijft u de Baas over eigen Zorg!

Bekijk onze missie & visie