Meer zorg kunnen leveren tegen lagere kosten

Op de middellange termijn wil Baas Zorg investeren in slimme oplossingen om de zorg doelmatiger,  en daarmee tegen lagere kosten, in te zetten. Baas Zorg kijkt daarbij naar oplossingen  zoals beeldcommunicatie, slimme medicatiedispensers en zorg op afstand.

Previous Story

Baaszorg is eerste aanspreekpunt voor preventieve zorg

Next Story

Doelgroepen

Latest from Doelstellingen