/

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon

Ontvangt u zorgproducten van Baas Zorg en heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

Een cliëntvertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon (met geheimhoudingsplicht) die u kosteloos bijstand verleent over aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, een opname of verblijf in een accommodatie of het doorlopen van de klachtprocedure. Wilt u meer informatie over een cliëntvertrouwenspersoon? Klik dan hier.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?

  • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

Baas Zorg heeft een overeenkomst met Quasir Groep gesloten, zodat u als cliënt terecht kunt bij de onafhankelijk vertrouwenspersoon van Quasir. Klik hier voor meer informatie over de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Previous Story

Huishoudelijke Ondersteuning

Next Story

Allergie

Latest from Hoogwaardige Dienstverlening

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen