Klacht of Compliment

Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart. Als u tevreden bent, maar ook als u niet tevreden bent. Van uw feedback kunnen wij  leren en onze zorg nog beter maken.

Bent u niet tevreden over de zorg die wij aan u verleend hebben? Neemt u dan contact met ons op zodat wij samen naar een oplossing toe kunnen werken. Uw klacht kunt u sturen naar klachten@baaszorg.nl. Wij zullen uw klacht in vertrouwen behandelen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst, dan kunt u uw klacht melden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Baas Zorg is aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Klachtenprocedure

Als u een klacht in wilt dienen, dan doorloopt u een aantal stappen. Deze stappen vind u terug in de infographics van Stichting Zorggeschil en Quasir. Hier vind u de infographic van Stichting Zorggeschil: Infographic client Zorggeschil.

De infographic van Quasir kunt u hier bekijken: Infographic-klachtenbehandelingsproces.

Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vind u in de flyer: 

Cliëntenraad

Heeft u tips of suggesties voor verbeteringen van de zorg in een instelling? Deze tips en suggesties kunt u delen met de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van een zorginstelling. Iedere zorginstelling is verplicht om een cliëntenraad te hebben. De raad praat namens u én geeft advies over patiëntenzorg aan de zorginstelling. Wilt u lid worden van de cliëntenraad, stuurt u dan een e-mail naar clientenraad@baaszorg.nl.De cliëntenraad is wettelijk geregeld in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Meer informatie over de wet vindt u bij de overheid: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).U kunt ook meer informatie vinden op de website van LOC zeggenschap in zorg.  Deze organisatie vertegenwoordigt de cliëntenraden.

Previous Story

Privacybeleid

Next Story

Meldcode Huiselijk Geweld

Latest from Reglementen

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Baaszorg en regelen uw rechten en plichten en

Disclaimer

Baaszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze