//

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Wat doet een cliëntondersteuning?
De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg en welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen met u kijkt de onafhankelijke cliëntondersteuner wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Wanneer heeft u recht op een cliëntondersteuning?
U heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg of een indicatie heeft lopen via de gemeente.

Kosten
Vanuit de Wlz en Wmo zijn er geen kosten verbonden aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk

De cliëntondersteuner is onafhankelijk en heeft geen zakelijke relatie met Baas Zorg. Zo bent u ervan verzekerd dat de cliëntondersteuner u volledig neutraal en onafhankelijk kan ondersteunen bij uw hulpvraag.

Meer informatie over cliëntondersteuning?

Previous Story

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Next Story

De wachttijden

Latest from Hoogwaardige Dienstverlening

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen