Välkommen till Baas Zorg, hemtjänstorganisationen!

Baas Zorg är en professionell hälsoinstitution som erbjuder högkvalitativa hemtjänster till personer som behöver stöd i hemmiljön.

Vårt team av hälsofackliga arbetar dedikerat för att leverera den bästa vården till våra kunder. Vi tror på att stödja våra kunders oberoende och bevara deras självständighet. Därför anpassar vi våra vårdplaner individuellt till varje kunds unika behov och preferenser.

Kvalitet och säkerhet är av största vikt hos Baas Zorg. Vi väljer noggrant våra hälsofackliga medarbetare och ger dem rätt utbildning för att säkerställa professionell och pålitlig vård. Vi följer noggrant protokoll och riktlinjer för att säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga vården.

Vi lägger vikt vid personlig service och ett varmt, respektfullt förhållningssätt. Vi lyssnar på dina behov och önskemål och arbetar nära dig och din familj för att leverera den mest lämpliga vården.

Letar du efter pålitliga och kompetenta hemtjänster? Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka en tid. På Baas Zorg är vi här för dig!

Med vänliga hälsningar, Baas Zorg-teamet, din hemtjänstorganisation.

Tjänster från hemvårdsorganisationen Baas Zorg

Som Baas Zorg är vi dedikerade till att tillhandahålla omfattande och känslig hemvårdstjänst för personer och familjer i svåra situationer. Vårt tjänsteutbud är utformat för att möta olika hälsobehov och förbättra livskvaliteten för våra kunder. Våra tjänster inkluderar:

 1. Personlig Vård: Kvalificerade vårdgivare ger stöd i dagliga aktiviteter som badning, påklädning, personlig hygien och hjälp med rörlighet. Vårt mål är att säkerställa kundernas komfort och säkerhet samtidigt som vi främjar deras självständighet.

 2. Medicinsk Vård: Våra hälsoexperter erbjuder olika medicinska tjänster såsom läkemedelshantering, sårskötsel, injektioner och övervakning av kroniska sjukdomar.

 3. Sällskap: Vi förstår vikten av social interaktion och samhälle. Våra vårdgivare engagerar sig i samtal, leker, läser böcker och hjälper till att minska känslor av ensamhet.

 4. Måltidsförberedelser: Vi förbereder näringsrika och balanserade måltider som är anpassade till kundernas kostbehov och önskemål.

 5. Hushållsarbete: Vi hjälper till med hushållssysslor som städning, tvätt och andra dagliga uppgifter för att säkerställa en ren och prydlig miljö.

 6. Transport: Våra vårdgivare ger stöd med transportbehov, såsom att gå till läkaren, delta i sociala evenemang, handla och andra viktiga aktiviteter.

 7. Läkemedelshantering: Vi övervakar att mediciner tas enligt medicinska rekommendationer, hjälper kunderna att korrekt ta sina mediciner och förebygger potentiella komplikationer.

 8. Stöd för Vårdgivare: Vi ger vårdgivare tid för vila, vilket är avgörande för deras välbefinnande. Det möjliggör bättre vård av äldre eller sjuka personer.

 9. Palliativ Vård: Våra vårdgivare ger stöd och komfort till personer i avancerade sjukdomsstadier och deras familjer, fokuserar på smärtkontroll och lindring av symptom.

 10. Vård för Personer med Demens: Våra tjänster inkluderar särskild vård för personer som lider av demens, skapar en säker miljö som främjar kognitiv stimulans.

 11. 24-timmars Vård: Vi tillhandahåller kontinuerlig vård och säkerställer att kunderna har tillgång till stöd när som helst, dag eller natt.

 12. Hospice Vård: I slutskedet av en sjukdom erbjuder vi hospicevård med fokus på smärtkontroll och emotionellt stöd.

 13. Samarbete med Hälsoexperter: Vi arbetar i samarbete med läkare, terapeuter och andra hälsoexperter för att säkerställa omfattande och väl samordnad vård.

 14. Personligt Anpassade Vårdplaner: Varje kund har unika behov och önskemål. Vi skapar personligt anpassade vårdplaner för att säkerställa att varje person behandlas med respekt och omsorg om deras specifika behov.

Vårt syfte är att se till att våra kunder får kvalitativ vård och stöd i bekvämligheten av deras eget hem, förbättrar deras livskvalitet och främjar deras välbefinnande.

Dementivårdshantering

Dementivårdshantering som erbjuds av Baas Zorg Hemvård är en specialtjänst som syftar till att stödja personer med demens och deras familjer. Denna tjänst är utformad för att hjälpa till att hantera utmaningarna som är förknippade med demens. Här är en övergripande beskrivning av vår Dementivårdshantering:

 1. Personlig Vårdchef: Varje individ med demens har en tilldelad personlig vårdchef. Denna expert fungerar som en kommunikationscentral för patienten och deras familj. Vårdchefen samarbetar med individen för att skapa en skräddarsydd vårdplan och övervakar vården och stödet under hela processen.

 2. Bedömning och Vårdplanering: Vårdchefen utvärderar omfattande individens och familjens behov. Baserat på denna bedömning skapas en skräddarsydd vårdplan med tanke på fysiska, mentala, känslomässiga och sociala aspekter av demens.

 3. Vårdkoordinering: Vårdchefen övervakar alla aspekter av vård som individen behöver. Detta inkluderar medicinsk vård, hemsjukvård, terapi, sociala aktiviteter och andra tjänster.

 4. Stöd till Familjen: Vårdhanteringen ger omfattande stöd inte bara till patienten utan även till familjen och vårdgivaren. Detta inkluderar utbildning om demens, hantering av beteendeförändringar och känslomässigt samt praktiskt stöd.

 5. Rådgivning och Utbildning: Vårdchefen informerar och utbildar familjen om demens, dess progression och hur man hanterar utmaningar. De hjälper också till att förstå tillgängliga resurser och tjänster.

 6. Kontinuerlig Utvärdering och Anpassning: Processen för vårdhantering utvärderas regelbundet och vårdplanen anpassas efter förändrade behov. Detta säkerställer kontinuerligt stöd och skräddarsydd vård.

Målet med vår Dementivårdshantering är att skapa en stödjande miljö och förståelse för dem som påverkas av demens. Vi förstår att demens är en komplex sjukdom och vi finns här för att stödja er i varje steg av vägen.

Palliativ vård

Palliativ vård från hemvårdsorganisationen Baas Zorg är en tjänst som syftar till att ge omsorg och stöd till människor med terminala sjukdomar och deras familjer. Vårt mål är att lindra bördan för anhöriga och nära vänner samt att erbjuda högkvalitativ och individuell vård för patienter med terminala sjukdomar.

De centrala aspekterna av vår palliativa vård inkluderar:

 1. Bedömning av behov: Våra experter utför en omfattande bedömning av patientens behov och tillstånd. Vi förstår att detta är en komplex situation och analyserar noggrant alla vårdaspekter.

 2. Utveckling av individuell vårdplan: Baserat på bedömningen av patientens behov utarbetar vi en individuell vårdplan som tar hänsyn till medicinska, psykologiska och sociala aspekter.

 3. Medicinsk vård: Våra medicinska experter och sjuksköterskor tillhandahåller den nödvändiga medicinska vården för patienter med terminala sjukdomar. Vi övervakar patientens tillstånd och säkerställer deras bästa möjliga komfort.

 4. Psykologiskt stöd: Patienter med terminala sjukdomar behöver ofta psykologiskt stöd. Våra experter arbetar med patienter och deras familjer för att hjälpa dem hantera de känslomässiga och psykologiska utmaningarna.

 5. Stöd till familjen: Vi samarbetar med patientens anhöriga och nära vänner genom att erbjuda dem nödvändig information och stöd. Vi förstår att vård för en patient med en terminal sjukdom är en svår uppgift och hjälper anhöriga att hantera detta.

 6. Koordinering av vård: Våra experter koordinerar alla vårdaspekter och säkerställer att patienten omges av det nödvändiga stödet.

Vi arbetar med patienter och deras familjer för att erbjuda högkvalitativ och individuell vård för de som behöver stöd i samband med terminala sjukdomar.

Vision:

Vår vision på Baas Zorg är att erbjuda högkvalitativa hemvårdstjänster som förbättrar livskvaliteten för våra kunder. Vi strävar efter att vara en pålitlig och ledande organisation med fokus på enastående prestation, empati och innovation.

Mission:

Vår mission är att tillhandahålla högkvalitativa och skräddarsydda vårdtjänster som är anpassade till varje kunds individuella behov och önskemål. Vi arbetar för att ge stöd i svåra situationer och göra en positiv inverkan på våra kunders dagliga liv. Genom vårt kunniga team och innovativa tillvägagångssätt strävar vi efter att omforma hemvårdssektorn och göra en betydande samhällsinsats.

Värderingar:

Våra värderingar är kärnan i vår organisation och styr våra handlingar och beslut i alla aspekter av vårt arbete. Här är våra värderingar:

 • Empati: Vi närmar oss våra kunder och deras familjer med empati, värme och respekt. Deras behov och känslor är vår främsta prioritet.
 • Utmärkelse: Vi strävar efter excellens i allt vi gör. Vi strävar efter att erbjuda de bästa vårdtjänsterna och strävar ständigt efter förbättring.
 • Förtroende: Förtroende är grunden för våra relationer. Genom ärlighet och öppenhet arbetar vi för att vinna och behålla förtroendet hos våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.
 • Innovation: Vi åtar oss att använda innovativa tillvägagångssätt och teknologier för att förbättra våra kunders vårdupplevelse och hitta mer effektiva lösningar.
 • Samarbete: Tillsammans uppnår vi mer. Vi främjar en kultur av samarbete och teamarbete både internt och med andra hälso- och sjukvårdsproffs och organisationer.
 • Respekt: Vi respekterar mångfalden och individualiteten hos varje individ och skapar en inkluderande miljö där alla känner sig värdefulla.

Dessa värderingar vägleder oss i att uppnå vår vision och mission samt skapar grunden för att göra en positiv inverkan på våra kunders, deras familjers och samhällets liv.

Innovationer inom hemvårdsorganisationen Baas Zorg (Svenska):

Vi på Baas Zorg är engagerade i att införa innovativa lösningar för att förbättra vårdkvaliteten och kundupplevelsen. Här är några av de innovationer vi har implementerat för att möta våra kunders behov på ett effektivt och modern sätt:

 1. Digital Hälsoplattform: Vi har infört en digital plattform där vårdpersonal och kunder kan kommunicera, övervaka vårdplaner och dela medicinsk information. Detta främjar en smidig och snabb informationsöverföring.

 2. Smart Hemvårdsteknik: Genom att använda sensorer och smarta enheter kan vi övervaka kunders hälsostatus och aktivera varningar om avvikelser upptäcks. Detta hjälper till att förebygga potentiella problem och snabbt vidta åtgärder.

 3. Virtuell Vårdkonsultation: Vi erbjuder virtuella vårdmöten där kunderna kan träffa vårdpersonal via videosamtal. Detta är särskilt användbart för kunder som har svårt att resa till vården.

 4. Hälsoappar: Vi har utvecklat en mobilapplikation där kunderna kan övervaka sina egna hälsotillstånd, följa medicineringsplaner och få påminnelser om läkarbesök.

 5. Robotik: Vi utforskar användningen av robotteknik för att hjälpa till med dagliga aktiviteter som medicinering och rörlighetsträning.

 6. Dataanalys för Förbättring: Genom att analysera samlad data kan vi identifiera mönster och trender som hjälper oss att förbättra vården och anpassa tjänsterna efter individuella behov.

 7. Utbildning via E-lärande: Vi tillhandahåller kontinuerlig utbildning för vårdpersonal genom e-läringsplattformar, vilket håller dem uppdaterade om de senaste utvecklingarna inom vårdområdet.

 8. Fjärrövervakning: Genom användning av fjärrövervakningsenheter kan vi övervaka kunders vitala tecken och medicinering på distans, vilket ger snabb och noggrann information.

 9. Smarta Medicinförpackningar: Vi använder smarta förpackningar för mediciner som ger kunderna påminnelser om när det är dags att ta sina mediciner.

 10. Blockchain för Dataintegritet: Vi utforskar användningen av blockchain-teknologi för att säkerställa säkerhet och integritet för känslig medicinsk information.

Dessa innovationer stöder vårt engagemang för att erbjuda kunderna högkvalitativ och personligt anpassad vård. Genom att införa modern teknik och nya metoder strävar vi efter att göra hemvård mer effektiv, tillgänglig och bekväm för våra kunder.

Mångfald, Jämlikhet och Inkludering (DEI) policy

Mångfald, Jämlikhet och Inkludering (DEI) policy för Baas Zorg hemvårdsorganisation:

Mångfald (D – Diversitet): Vi åtar oss att främja mångfald inom våra team och hela vår organisation. Vi erkänner att olika bakgrunder, kulturer, erfarenheter och perspektiv bidrar till att skapa en rik arbetsmiljö. Vi strävar efter att skapa en inkluderande kultur som respekterar och inkluderar alla röster.

Jämlikhet (E – Equity): Vi strävar efter att uppnå könspassande och rättvisa på arbetsplatsen. Vi arbetar för att erbjuda rättvisa möjligheter och utvecklingsvägar för alla medarbetare, oavsett kön, könidentitet eller sexuell läggning.

Inkludering (I – Inkludering): Vi åtar oss att skapa en värdefull och respektfull arbetsmiljö för alla individer, oavsett deras kulturella bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller andra individuella egenskaper. Vi arbetar för att eliminera hinder och skapa en miljö där alla medarbetare aktivt kan delta.

Vår DEI-policy speglar vårt åtagande att skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö som firar mångfalden inom våra team och kulturer. Vi främjar jämlikhet och rättvisa i alla aspekter av vår organisation och strävar efter att eliminera hinder för att skapa en inkluderande kultur där varje individ kan maximera sin potential.

ESG-policy (Environmental, Social, and Governance)

Inom Baas Zorg är vår ESG-policy (Environmental, Social, and Governance) en integrerad del av våra värderingar och företagskultur. Vi tar vårt ansvar gentemot miljön, samhället och god företagsstyrning på allvar. Här är några centrala punkter i vår ESG-policy:

Miljö (Environmental):

 • Vi omfamnar miljömedvetna praktiker och strävar efter att använda resurser på ett hållbart sätt.
 • Vi prioriterar att minska vår ekologiska fotavtryck och fokuserar på energieffektivitet och avfallshantering.

Socialt (Social):

 • Vi värdesätter våra medarbetares välbefinnande och främjar en trygg och stödjande arbetsmiljö.
 • Vi stödjer mångfald och inkludering på arbetsplatsen och stöttar socialt entreprenörskap i vårt samhälle.

Företagsstyrning (Governance):

 • Vi åtar oss att vara transparenta, integritet och etiska principer styr vår verksamhet.
 • Vi upprätthåller öppen kommunikation och ser till att våra affärspraxis följer högsta standarder.

Hållbarhet:

 • Vi strävar efter att balansera ekonomisk framgång med sociala och miljömässiga åtaganden på lång sikt.
 • Vi främjar ansvarsfull användning av resurser och strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället.

Stakeholder Engagemang:

 • Vi lyssnar på våra medarbetares, kunders, samarbetspartners och samhällets farhågor och integrerar deras synpunkter i beslutsprocessen.
 • Vi strävar efter att etablera långsiktiga och ömsesidigt givande relationer.

Bedömning och Förbättring:

 • Vi övervakar regelbundet effektiviteten av vår ESG-policy och vidtar åtgärder för förbättring baserat på feedback och resultat.

Vårt mål med ESG-policyn är att skapa en hållbar och ansvarsfull företagskultur som möter behoven hos våra medarbetare, kunder och samhället. Genom att stödja både ekonomisk framgång och socialt ansvar åtar vi oss att bygga en bättre framtid.

Previous Story

Türkçe

Next Story

Polski

Latest from Language

Bahasa Indonesia

Di Baas Zorg, kami siap membantu dan mendukung kebutuhan perawatan Anda. Kami adalah lembaga perawatan profesional

Filipino

Sa Baas Zorg, kami ay handang maglingkod at magtulong sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga. Kami

hrvatski

Baas Zorg je profesionalna zdravstvena institucija koja pruža visokokvalitetne usluge kućne njege za osobe koje trebaju

українська

У Baas Zorg ми готові підтримати вас і допомогти вам у вашій потребі в догляді за

Polski

Baas Zorg to profesjonalna instytucja medyczna, która oferuje wysokiej jakości usługi opieki domowej dla osób potrzebujących