Zorgaanbod & Kosten

BAAS ZORG levert diensten in het kader van de Wlz-, Zvw-, Wmo en PGB-regeling.

  • Wet langdurige zorg (Wlz): wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

  • Persoonsgebonden budget (PGB): Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten:  PGB-Wmo en PGB-AWBZ.  Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.

  • Zorgverzekeringswet (Zvw): De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Persoonlijke verzorging

Bent u, vanwege ziekte, ouderdom of een beperking, (tijdelijk) niet in staat om uzelf te verzorgen? Wij kunnen u ondersteunen bij uw lichamelijke verzorging. Daarbij kunt u denken aan hulp

Meer Informatie

Verpleging

BAAS ZORG biedt zorg aan iedereen. U kunt bij ons terecht voor zorg van korte duur tot en met 24 uurs zorg: samen met u bepalen we de zorgvraag. Onze

Meer Informatie

Huishoudelijke Ondersteuning

Ondersteuning bij het huishouden Kunt u vanwege een ziekte, een operatie, een handicap of vanwege uw leeftijd uw huishouden korte of langere tijd niet zelf onderhouden? En kan uw familie,

Meer Informatie

Automatische medicijnbox (Medido)

Gebruikt u dagelijks medicijnen? Dan is de automatische medicijnbox (Medido) een handig hulpmiddel. De medicijnbox (Medido) is ingesteld op uw medicijngebruik. U hoort een piepje, zodra het tijd is voor uw medicijn(en).

Meer Informatie

Casemanager dementie

Zorgt u voor iemand met dementie? Dan heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners en met allerlei wetten en regels. Om het overzicht te bewaren, kan hulp en ondersteuning

Meer Informatie

Dagbesteding

Bij BAAS ZORG kunt u terecht voor dagbesteding om de dag prettig en zinvol in te vullen. Wij bieden structuur in de dag, passende activiteiten en de aandacht die u

Meer Informatie

Palliatieve zorg

Alle zorg en ondersteuning die aan een ongeneeslijk zieke wordt verleend, heet ‘palliatieve zorg’. Het is de zorg die niet op genezing van de ziekte is gericht, maar op de

Meer Informatie

Steunkousen

Als u vocht vasthoudt of spataderen heeft, kunnen steunkousen helpen. Deze therapeutische elastische kousen geven u extra druk aan de benen. Zo wordt  ophoping van vocht (oedeem) voorkomen. Door de

Meer Informatie

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is voor er mensen met sociale problemen, met psychische problemen of een psychiatrische aandoening, voor mensen met langdurig psychische problemen of een langdurige psychiatrische aandoening, zoals een depressie, mensen

Meer Informatie

Thuiszorg

U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt en nog niet op de been bent. Of omdat u door ouderdom of

Meer Informatie

Thuiszorgtechnologie

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding en toedienen van een slaappomp (sedatie) bij iemand in de terminale fase; (c) pijnbehandeling

Meer Informatie

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend zijn. Iemand kan thuis de zorg overnemen of buitenshuis. In de meeste gevallen nemen

Meer Informatie

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een drukverband (zwachtel), soms klevend en soms niet klevend, aangebracht. Deze zorgt voor een constante

Meer Informatie

Pro Deo Advocaat (RVR)

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), advocaat en forensisch auditor, biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht, familierecht en jeugdrecht. Gezinnen en particulieren die in

Meer Informatie

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Wat doet een cliëntondersteuning?De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg en welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen met u kijkt de onafhankelijke cliëntondersteuner wat u zelf kunt

Meer Informatie

Geef een reactie

Your email address will not be published.