Samenwerking in de keten

1 min read

Baas Zorg is gevestigd op een goed bereikbare locatie in Arnhem-Zuid (Gelderse Poort) en Hilversum  Zuid-Oost (Arena Park) en is actief in de regio Arnhem, Utrecht Zuid-Oost, Gooi en Vechtstreek. Wij  hebben contracten met verschillende gemeenten: met Regio Centraal Gelderland, Utrecht Zuid-Oost en  Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben wij contracten met VGZ, Caresq en DSW.  

In ons werkgebied onderhouden wij dagelijks goede contacten met belangrijke ziekenhuizen, zoals het  Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), het Radboud Ziekenhuis (Nijmegen), Canisius Ziekenhuis (Nijmegen) en  Diaconessen Ziekenhuis (Utrecht, Zeist). Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten regelmatig door en  Baas Zorg ontvangt regelmatig positieve feedback over de organisatie en levering van de geboden zorg.  

Naast de samenwerking met ziekenhuizen kent Baas Zorg ook een vaste en betrouwbare samenwerking  met een groot aantal apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Previous Story

Meldcode Huiselijk Geweld

Next Story

Demografische ontwikkelingen