Samenwerking in de keten

BAAS ZORG heeft contracten met verschillende gemeenten: met Regio Centraal Gelderland, Utrecht Zuid-Oost en  Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben wij contracten met VGZ, Caresq en DSW.  

In ons werkgebied onderhouden wij dagelijks goede contacten met belangrijke ziekenhuizen, zoals het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), het Radboud Ziekenhuis (Nijmegen), Canisius Ziekenhuis (Nijmegen) en Diaconessen Ziekenhuis (Utrecht, Zeist). Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten regelmatig door en BAAS ZORG ontvangt regelmatig positieve feedback over de organisatie en levering van de geboden zorg.

Naast de samenwerking met ziekenhuizen kent BAAS ZORG ook een vaste en betrouwbare samenwerking met een groot aantal apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Overige samenwerkingen:

Netwerk Dementie Arnhem en omstreken – Uw Dementie Vriendelijke Regio (netwerkdementiearnhemeo.nl)

Samen in de Wijkzorg | Verzorging – Verpleging – Gespecialiseerde Verpleging

Home – Apothekersvereniging Midden-Nederland (apothekers-vmn.nl)

Home – Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem (apotheken-caa.nl)

Netwerk (palliaweb.nl)

Van Leeuwen Law Firm (Nederlands) – Voortreffelijk Juridisch Inzicht, Sterk Zakelijk Instinct

Previous Story

Meldcode Huiselijk Geweld

Next Story

Demografische ontwikkelingen