Samenwerking in de keten

BAAS ZORG heeft contracten met verschillende gemeenten: met Regio Centraal Gelderland, Utrecht Zuid-Oost en  Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben wij contracten met VGZ, Caresq en DSW.  

In ons werkgebied onderhouden wij dagelijks goede contacten met belangrijke ziekenhuizen, zoals het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), het Radboud Ziekenhuis (Nijmegen), Canisius Ziekenhuis (Nijmegen) en Diaconessen Ziekenhuis (Utrecht, Zeist). Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten regelmatig door en BAAS ZORG ontvangt regelmatig positieve feedback over de organisatie en levering van de geboden zorg.

Naast de samenwerking met ziekenhuizen kent BAAS ZORG ook een vaste en betrouwbare samenwerking met een groot aantal apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Overige samenwerkingen:

Previous Story

Meldcode Huiselijk Geweld

Next Story

Demografische ontwikkelingen