/

Thuiszorg

U woont thuis en heeft ondersteuning nodig. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u graag.

U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt en nog niet op de been bent. Of omdat u door ouderdom of ziekte niet meer alles zelf kunt. Het is dan fijn als mantelzorgers u helpen. Maar het kan zijn dat dat niet voldoende is. Samen met uw mantelzorger bekijkt BAAS ZORG welke aanvullende hulp u thuis nodig heeft.

Onze verzorging

De (wijk)verpleegkundige en/of verzorgende bekijkt samen met u of u met een hulpmiddel sommige dagelijkse handelingen nog zelf kunt doen, zoals bijvoorbeeld opstaan, naar bed gaan, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen innemen. Als dit niet kan, helpt de verzorgende u.

Onze verpleging

Kunt u niet meer voor uzelf zorgen door een ziekte? Dan komt onze verzorgende of verpleegkundige bij u thuis en helpt u bijvoorbeeld met uw stoma, wondverzorging, pijnbestrijding, medicijnen geven, insuline spuiten of blaasspoelen. Ook biedt BAAS ZORG in samenwerking met ketenpartners specialistische zorg bij diabetes, kanker of COPD/astma.

Wat kost Thuiszorg

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van BAAS ZORG.

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen?

Ontvangt u zorg op basis van de Wet landgdurie zorg (Wlz)? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel eigen bijdrage u betaalt, is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en het zorgproduct dat u afneemt. Met de ‘Eigen bijdrage rekenhulp’ van het CAK berekent u snel en eenvoudig uw eigen bijdrage.

Previous Story

Thuisbegeleiding

Next Story

Thuiszorgtechnologie

Latest from Definities en Uitleg

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Zorgwoning

Een zorgwoning is een goede oplossing voor ouderen die zelfstandig willen wonen op een veilige manier.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend

Thuiszorgtechnologie

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding