Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd om bijscholingen, cursussen en trainingen te

/

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt van al de (potentiële) cliënten van

/

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,  verwoordt de waarden en normen die voor