//

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen te geven bij het druppelen van de ogen of het innemen van medicatie.  Of ten behoeve van sociale monitoring door ’s ochtends even te videobellen om te vragen of de  cliënt goed heeft geslapen en te zien of hij al is aangekleed. Ook is er een app voor zorgverleners  die onderling kunnen videobellen als ze ruggespraak willen houden met een collega over een cliënt  die complexe zorg nodig heeft. Kortom, beeldcommunicatie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan  een doelmatige inzet van zorggelden. Baas Zorg wil in 2020 in beeld brengen en beslissen welke  mogelijkheden passen bij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Previous Story

Medicijndispenser

Next Story

Onderzoek naar e-Health