//

Technologische ontwikkelingen

De kosten van de zorg stijgen, de wissel die de sector op de arbeidsmarkt trekt is enorm en de  wachtlijsten groeien weer. Het tempo waarin de zorg in staat is om zich aan te passen aan een snel  veranderende samenleving ligt te laag. Technische innovatie wordt door de zorgsector te weinig  omarmd. Desondanks is op dit vlak momenteel een duidelijke ontwikkeling te zien. Zo zijn  bijvoorbeeld elektronische cliëntdossiers (ECD) niet meer weg te denken. De komende jaren zal  deze ontwikkeling zich naar waarschijnlijkheid verder doorzetten. Trends als e-Health, robotica,  artificial intelligence, virtual reality, en the internet of things zullen in de toekomst een steeds  prominentere rol krijgen in het zorglandschap.

Previous Story

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Next Story

Ecologische ontwikkelingen

Latest from Health Insights

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen

Medicijndispenser

Baas Zorg maakt gebruik van Medido van Philips. Deze slimme medicijndispenser herinnert de  cliënt eraan om

Medicatie app

Onze cliënten gebruiken de handige MedApp. Met deze app hebben onze cliënten grip op hun  medicatie.

Caren Zorgt

Caren Zorgt is onderdeel van het ECD en geeft cliënten altijd direct toegang tot hun zorgplan