Baas Zorg

1 min read

Baas over eigen zorg

De zorg betaalbaar houden. Met het oog op de demografische ontwikkelingen en prognoses vraagt de  organisatie van de zorg om een andere benadering. Wij denken hier aan bij te kunnen dragen door enerzijds  de juiste zorg op het juiste moment in te zetten en daarbij in te spelen op de actuele zorgvraag, maar ook te  anticiperen op de toekomstige zorgvraag door preventief (mantel-)zorg in te schakelen. Zo zorgen we ervoor  dat kleine zorgen geen grote zorgen worden voor zowel onze cliënten alsook de financiers van zorg.  Daarnaast houden wij ook de technologische ontwikkelingen scherp in de gaten.  

Baas Zorg levert hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding.  Daarnaast ook meer gespecialiseerde zorgsoorten als palliatieve zorg, ketenzorg dementie en onplanbare  zorg. Baas Zorg is lid van diverse regionale netwerken betreffende alle gespecialiseerde zorgsoorten. Dit  doen we met een team van betrokken medewerkers.  

Wij zijn actief in de regio’s Arnhem, Utrecht Zuid-Oost en Gooi en Vechtstreek. Binnen deze regio’s hebben  wij goede samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, apothekers, gezondheidscentra, huisartsen,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Inmiddels hebben wij een goede naamsbekendheid  opgebouwd, waardoor wij steeds beter gevonden worden. We hebben contracten met verschillende partijen,  zoals VGZ en Caresq. Voor de WMO hebben we contracten met verschillende gemeenten binnen ons  werkgebied. 

Next Story

Visie en Waarden

Latest from Over Ons

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen

Medicijndispenser

Baas Zorg maakt gebruik van Medido van Philips. Deze slimme medicijndispenser herinnert de  cliënt eraan om