Baas Zorg

Dit zijn wij

Bij Baas Zorg staan we klaar om u te ondersteunen en te helpen bij uw zorgbehoeften. We zijn een professionele zorginstelling die hoogwaardige thuiszorgdiensten aanbiedt aan mensen die hulp nodig hebben in hun eigen vertrouwde omgeving.

Ons team van zorgverleners bestaat uit ervaren en toegewijde professionals die streven naar de best mogelijke zorg voor onze cliënten. We geloven in het bevorderen van zelfstandigheid en het behoud van de eigen regie van onze cliënten. Daarom worden onze zorgplannen op maat gemaakt om te voldoen aan de individuele behoeften en wensen van elke cliënt.

Bij Baas Zorg staat kwaliteit en veiligheid voorop. Onze zorgverleners worden zorgvuldig geselecteerd en zijn goed opgeleid om professionele en betrouwbare zorg te bieden. We volgen strikte richtlijnen en protocollen om ervoor te zorgen dat onze cliënten de beste zorg krijgen die mogelijk is.

Persoonlijke aandacht en een warme, respectvolle benadering zijn essentieel in ons werk. We luisteren naar uw wensen en behoeften en werken nauw samen met u en uw familie om de zorg te bieden die het beste bij u past.

Bent u op zoek naar betrouwbare en deskundige thuiszorgdiensten? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Bij Baas Zorg staan we voor u klaar!

Met vriendelijke groet, Het team van Thuiszorgorganisatie Baas Zorg

Onze visie bij Baas Zorg is een wereld waarin zorg niet alleen als noodzaak wordt gezien, maar als een kans om het leven van mensen te verrijken. We streven ernaar om een toonaangevende thuiszorgorganisatie te zijn die zorg op maat biedt en de kwaliteit van leven van onze cliënten verbetert. Onze visie omvat het leveren van hoogwaardige, empathische en persoonlijke zorg die cliënten in staat stelt om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven en een leven te leiden dat gevuld is met comfort, respect en waardigheid.

Onze missie bij Baas Zorg is om zorg op maat te bieden die voldoet aan de unieke behoeften en wensen van elke cliënt. We zijn vastbesloten om hoogwaardige zorg te leveren die gericht is op het welzijn en de tevredenheid van onze cliënten. Onze missie omvat het ondersteunen van onze cliënten in het behouden van hun autonomie en zelfstandigheid, het bevorderen van een gezonde levensstijl en het creëren van een ondersteunende omgeving waarin zowel cliënten als hun families zich gewaardeerd voelen. We streven ernaar om uit te blinken in onze dienstverlening en een positieve impact te hebben op het leven van degenen die we bedienen.

 1. Empathie: We begrijpen de unieke behoeften en omstandigheden van elk individu en behandelen hen met empathie en respect.
 2. Professionaliteit: Onze zorgverleners zijn hoogopgeleid en toegewijd aan het bieden van zorg van de hoogste kwaliteit, gebaseerd op beste praktijken en ethische normen.
 3. Samenwerking: We geloven in nauwe samenwerking met cliënten, families en andere zorgprofessionals om een holistische en gecoördineerde aanpak te bieden.
 4. Innovatie: We omarmen voortdurend nieuwe technologieën en benaderingen om de zorgervaring te verbeteren en onze diensten te vernieuwen.
 5. Klantgerichtheid: Onze klanten staan centraal in alles wat we doen. We luisteren naar hun behoeften en streven ernaar hun verwachtingen te overtreffen.
 6. Kwaliteit: We streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen, van zorgverlening tot klantenservice en administratie.
 7. Vertrouwen: We bouwen vertrouwen op door open communicatie, eerlijkheid en consistentie in onze acties.

Deze waarden vormen de kern van onze organisatie en leiden ons in het leveren van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Dit doen wij

BAAS ZORG biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Gelderland-Midden (Arnhem e.o.), Gelderland-Zuid (Nijmegen en Overbetuwe), Noord- en Oost Gelderland (Apeldoorn e.o.), Utrecht en Gooi en Vechtstreken.

Wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.

Deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten: PGB-Wmo en PGB-AWBZ. Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De dienstverlening van thuiszorgorganisatie Baas Zorg omvat een breed scala aan zorg- en ondersteuningsdiensten die speciaal zijn ontworpen om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren. Onze toegewijde zorgprofessionals streven ernaar om hoogwaardige zorg te bieden die aansluit bij de individuele behoeften en voorkeuren van elke cliënt. Onze diensten omvatten onder andere:

 1. Persoonlijke Zorg: Gekwalificeerde zorgverleners bieden ondersteuning bij dagelijkse activiteiten zoals baden, aankleden, persoonlijke hygiëne en hulp bij mobiliteit. Ons doel is om het comfort en de veiligheid van de klanten te waarborgen, terwijl we hun onafhankelijkheid bevorderen.

 2. Medische Zorg: Onze gezondheidsexperts bieden verschillende medische diensten aan, zoals medicatiebeheer, wondverzorging, injecties en monitoring van chronische ziekten.

 3. Gezelschap: We begrijpen het belang van sociale interactie en gemeenschap. Onze zorgverleners engageren zich in gesprekken, spelen, lezen boeken en helpen gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

 4. Maaltijdvoorbereiding: We bereiden voedzame en gebalanceerde maaltijden voor die zijn afgestemd op de dieetbehoeften en voorkeuren van de klanten.

 5. Huisondersteuning: We helpen bij huishoudelijke taken zoals schoonmaken, wassen en andere dagelijkse taken om een schone en opgeruimde omgeving te behouden.

 6. Medicatiebeheer: We monitoren en beheren medicijnen volgens medische voorschriften, helpen klanten bij het correct innemen van hun medicatie en voorkomen mogelijke complicaties.

 7. Ondersteuning voor Zorgverleners: We bieden zorgverleners de nodige rusttijd, wat essentieel is voor hun welzijn. Dit draagt bij aan een betere zorg voor ouderen of zieke personen.

 8. Palliatieve Zorg: Onze zorgverleners bieden ondersteuning en comfort aan mensen in een vergevorderd stadium van ziekte en hun families, met de nadruk op pijnbeheersing en symptoomverlichting.

 9. Zorg voor Mensen met Dementie: Onze diensten omvatten gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie, waarbij een veilige omgeving wordt gecreëerd die cognitieve stimulatie bevordert

 10. 24-uurs Zorg: We bieden continue zorg en zorgen ervoor dat klanten te allen tijde toegang hebben tot ondersteuning, dag en nacht.

 11. Terminale Zorg: In de laatste fase van een ziekte bieden we terminale zorg met de nadruk op pijnbeheersing en emotionele ondersteuning.

 12. Samenwerking met Gezondheidsexperts: We werken samen met artsen, therapeuten en andere gezondheidsexperts om uitgebreide en goed gecoördineerde zorg te waarborgen.

 13. Persoonlijk Aangepaste Zorgplannen: Elke klant heeft unieke behoeften en voorkeuren. We creëren persoonlijk aangepaste zorgplannen om ervoor te zorgen dat elke persoon met respect en zorg voor hun specifieke behoeften wordt behandeld.

Ons doel is ervoor te zorgen dat onze klanten kwalitatieve zorg en ondersteuning ontvangen in het comfort van hun eigen huis, hun levenskwaliteit verbeteren en hun welzijn bevorderen.

Doelstellingen

Organisatiestructuur

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,  verwoordt de waarden en normen die voor de zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Deze waarden

Lees Verder

De Raad van Commissarissen

Met ingang van 20 september 2017 heeft Baas Zorg de Raad van Commissarissen (RvC) tijdens de  algemene ledenvergadering benoemd. De RvC handelt conform het daartoe opgestelde reglement, met  de zorgbrede governance code als leidraad. De

Lees Verder

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt van al de (potentiële) cliënten van Baas Zorg in algemene  zin. De raad is de gesprekspartner van de directie

Lees Verder

Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd om bijscholingen, cursussen en trainingen te volgen, zodat zij altijd op  de hoogte zijn van de laatste technieken en

Lees Verder

KETENPARTNERS

BAAS ZORG heeft contracten met verschillende gemeenten: met Regio Centraal Gelderland, Utrecht Zuid-Oost en  Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben wij contracten met VGZ, Caresq en DSW.  In ons werkgebied onderhouden wij dagelijks goede contacten met belangrijke ziekenhuizen, zoals het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), het Radboud Ziekenhuis (Nijmegen), Canisius Ziekenhuis (Nijmegen) en Diaconessen Ziekenhuis (Utrecht, Zeist). Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten regelmatig door en BAAS ZORG ontvangt regelmatig positieve feedback over de organisatie en levering van de geboden zorg. Naast de samenwerking met ziekenhuizen kent BAAS ZORG ook een vaste en betrouwbare samenwerking met een groot aantal apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Lees Verder

Hoogwaardige Dienstverlening

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen wij overgaan op het certificatieschema van

Meer Informatie

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie en  hebben goede contacten met gemeenten.

Meer Informatie

Tarieven

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons. Hierdoor is de administratie eenvoudig en

Meer Informatie

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van

Meer Informatie

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld.

Meer Informatie

Reglementen

Disclaimer

Baaszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar

More

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Baaszorg en regelen uw rechten en plichten en die van Baaszorg. De Algemene Voorwaarden

More

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de

More

Klacht of Compliment

Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart. Als u tevreden bent, maar ook als u niet tevreden bent. Van uw feedback

More
Next Story

Visie en Waarden

Latest from Over Ons

Mensgerichte aanpak

BAAS ZORG prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Inkoopbeleid

Dagelijks koopt BAAS ZORG uiteenlopende producten en diensten in, van etenswaren tot medische materialen. Ook dit

E-health

Met het gebruik van eHealth kan BAAS ZORG de zorgverlening op afstand leveren. Met het gebruik

Vervoer

Bij BAAS ZORG is men er zich van bewust dat elke kilometer die een medewerker aflegt