Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Baaszorg en regelen uw rechten en plichten en die van Baaszorg. De Algemene Voorwaarden worden opgesteld door Actiz, Zorgthuisnl (voorheen BTN) (namens de zorgaanbieders), de Consumentenbond, LOC zeggenschap en de Patiëntenfederatie Nederland (namens de cliënten).

De Algemene Voorwaarden zijn per 1 oktober 2018 gewijzigd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingegaan. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe cliënten en met terugwerkende kracht van toepassing op de overeenkomsten met bestaande cliënten. Uitzondering hierop zijn cliënten die gebruik maken van zorg en/of diensten via de Wmo.

Downloads:

Previous Story

Disclaimer

Next Story

Privacybeleid

Latest from Reglementen

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve

Disclaimer

Baaszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze