Zorg particulier inkopen

Heeft u behoefte aan meer zorg dan de indicatie van de wijkverpleegkundige of uw huisarts mogelijk maakt, dan kunt u extra zorg

Zorg in natura of een PGB

Als onze wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg voor u vaststelt, informeert zij u ook over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget).

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons. Hierdoor is de administratie eenvoudig en

Declaratie van de Zorg

Uw zorg wordt vergoed op basis van het soort zorg, de indicatie van uw huisarts en/of de wijkverpleegkundige en uw eigen behoefte.