Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd om bijscholingen, cursussen en trainingen te volgen, zodat zij altijd op  de hoogte zijn van de laatste technieken en ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook worden regelmatig  intern klinische lessen georganiseerd.  

Voor de ontwikkeling van het personeel wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan  (POP). Het professioneel handelen en de ontwikkelings- en/of scholingsbehoefte van de medewerker  staan hierbij centraal. Medewerkers beschikken over een portfolio en worden getoetst op de handelingen  die ze in het portfolio hebben vermeld. Daarvoor hebben wij een samenwerking met het skillslab, en  daarnaast toetsen collega’s elkaar onderling aan de hand van de KICK-protocollen van Vilans.

Previous Story

Dienstverlening

Next Story

ECD

Latest from Organisatiestructuur

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,