Alle zorg en ondersteuning die aan een ongeneeslijk zieke wordt verleend, heet ‘palliatieve zorg’. Het is de zorg die niet op genezing van de ziekte is gericht, maar op de kwaliteit van leven én de kwaliteit van sterven van de zieke. Deze zorg kan vele jaren duren, maar beslaat in ieder geval de periode waarin de zieke (die kan lijden aan bijvoorbeeld Kanker, COPD of hartfalen) stervende is.

Vanuit de professionele palliatieve zorgverlening is er aandacht voor de lichamelijke klachten van de zieke, zoals pijn, een verminderde eetlust, benauwdheid en vermoeidheid. Daarnaast is er ook aandacht voor de psychische belasting, zoals de onzekerheden rondom het levenseinde, angst en verdriet. Artsen, verzorgende(n) en (gespecialiseerd) verpleegkundigen hebben tevens oog voor de naasten van de cliënt. Zij letten er onder andere op dat de partner niet overbelast raakt. Samen wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen.

Wat kost palliatieve zorg?

Palliatieve zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor nachtzorg thuis is een verklaring van de huisarts nodig. Voor opname op de palliatieve unit in het verpleeghuis of in een hospice is ook een verklaring van de huisarts of specialist nodig. Voor verblijf in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage (CAK). In het hospice betaalt u een bijdrage die vaak (deels) vergoed wordt uit het aanvullend pakket van de zorgverzekering.

Previous Story

Ondersteuning van mantelzorgers

Next Story

Personenalarmering

Latest from Definities en Uitleg

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Zorgwoning

Een zorgwoning is een goede oplossing voor ouderen die zelfstandig willen wonen op een veilige manier.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend

Thuiszorgtechnologie

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding