Sociale Rechtsbijstand

Mr. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ), advocaat te Utrecht, organiseert samen met BAAS ZORG B.V. een juridisch inloopspreekuur. Gezinnen en particulieren uit Arnhem e.o. die in aanraking komen met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming kunnen bij hem terecht voor advies, begeleiding en waar nodig een juridische procedure. In zijn kantoor brengt hij zijn expertise en opgebouwde ervaring op verschillende rechtsterreinen samen, om zijn cliënten op een breed vlak te kunnen bijstaan. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN denkt niet in hokjes en streeft naar oplossingen voor zijn cliënten waarbij hun rechten verzekerd zijn en zij verder kunnen met hun leven. Hij signaleert maatschappelijke knelpunten en draagt creatieve oplossingen aan, in samenwerking met onafhankelijke organisaties en deskundigen.

  • Het inloopspreekuur is bedoeld voor (kennismaking met) cliënten die acuut juridische ondersteuning nodig hebben.
  • U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Wanneer u met zekerheid weet dat u van het spreekuur gebruik zult maken is het raadzaam u van tevoren aan te melden. Bij grote belangstelling voor het spreekuur kan de capaciteit daarop worden afgestemd.
  • Het kan gebeuren dat u niet direct aan de beurt bent, maar moet wachten totdat de mensen voor u zijn geholpen.
  • De advocaat kijkt of hij in het gesprek met u uw vragen direct kan beantwoorden. Wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is kan een vervolgafspraak gemaakt worden buiten het inloopspreekuur om op het kantoor van de advocaat.
  • Tijdens het inloopspreekuur zal de advocaat de financiële aspecten van het vervolgtraject met u bespreken. Afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.
  • De advocaat houdt met betrekking tot de duur van zijn advies rekening met de toeloop op het spreekuur.

Over de advocaat

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van (financieel) wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN combineert de vaardigheden van traditionele advocaten, consultants en bedrijfsjuristen. Hij levert kwalitatief hoogwaardig juridisch advies zoals de traditionele advocatuur. Dat combineren hij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe projecten van consultants. Net als bedrijfsjuristen werkt hij samen met andere disciplines, zoals finance, tax, strategy, compliance, audit, risk management, marketing en HR.

VAN LEEUWEN LAW FIRM

Maliesingel 2
3581 BA Utrecht-Stad
Nederland

Gustav Mahlerplein 28, M-Floor
1082 MA Amsterdam
Nederland

T +31 85 06 07 520

www.vanleeuwenlawfirm.nl
info@vanleeuwenlawfirm.nl 

Previous Story

Zwachtelen

Next Story

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Latest from Zorgaanbod & Kosten

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend

Thuiszorgtechnologie

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding