Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld. Een keer in de 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Voorbeelden van zorg waarvoor u een eigen bijdrage betaalt zijn:

  • Hulp in de huishouding;
  • Woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel;
  • Hulpmiddelen zoals een scootmobiel of driewielfiets;
  • Vervoersvoorziening zoals een regiotaxi;
  • Dagbesteding;
  • Mantelzorg;
  • Voor een modulair of volledig pakket.

Meer informatie over de eigen bijdrage vind u in de brochure van het CAK of op de website.

Previous Story

Wijkverpleging

Next Story

Zorg in natura of een PGB

Latest from Tarieven

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons.