Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld. Een keer in de 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Voorbeelden van zorg waarvoor u een eigen bijdrage betaalt zijn:

  • Hulp in de huishouding;
  • Woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel;
  • Hulpmiddelen zoals een scootmobiel of driewielfiets;
  • Vervoersvoorziening zoals een regiotaxi;
  • Dagbesteding;
  • Mantelzorg;
  • Voor een modulair of volledig pakket.

Meer informatie over de eigen bijdrage vind u in de brochure van het CAK of op de website.

Previous Story

Wijkverpleging

Next Story

Zorg in natura of een PGB