Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie en  hebben goede contacten met gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht steeds  belangrijker wordt in een samenleving waar zich steeds meer online afspeelt. Door persoonlijke  gesprekken komen wij snel tot de kern van de hulpvraag en stemmen onze diensten af op de behoeften  van de cliënt en zijn naasten.  

In 2019 hebben wij voor het eerst een PREM-vragenlijst laten uitzetten onder onze cliënten. Het  onderzoek wordt eind september 2019 afgerond, waarna de resultaten voor externe verantwoording en  publicatie zullen worden aangeboden bij zorgkaart.nl. 

Previous Story

Beschikbaarheid en bereikbaarheid

Next Story

Mantelzorg

Latest from Hoogwaardige Dienstverlening

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen