Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de AVG na. Ook medewerkers gaan zorgvuldig en met  respect om met persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De wijze  van omgang met persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Het dossier van  de cliënt wordt bewaard conform WGBO en de cliënt wordt tijdens de intake gewezen op zijn rechten ten  aanzien van zijn persoonsgegevens.

Previous Story

Algemene Voorwaarden

Next Story

Klacht of Compliment

Latest from Reglementen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Baaszorg en regelen uw rechten en plichten en

Disclaimer

Baaszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze