/

De Raad van Commissarissen

Met ingang van 20 september 2017 heeft Baas Zorg de Raad van Commissarissen (RvC) tijdens de  algemene ledenvergadering benoemd. De RvC handelt conform het daartoe opgestelde reglement, met  de zorgbrede governance code als leidraad. De directie van Baas Zorg wordt gecontroleerd door de  RvC. Verder staat de RvC de directie met raad en daad bij en geeft deze gevraagd en ongevraagd  advies. De RvC bestaat momenteel uit twee leden.

De RVC vergadert gemiddeld drie tot vier maal per jaar en de directie is bij dit overleg aanwezig op  uitnodiging van de Raad. 

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Previous Story

Het bestuur

Next Story

Cliëntenraad