/

De Raad van Commissarissen

Met ingang van 20 september 2017 heeft Baas Zorg de Raad van Commissarissen (RvC) tijdens de  algemene ledenvergadering benoemd. De RvC handelt conform het daartoe opgestelde reglement, met  de zorgbrede governance code als leidraad. De directie van Baas Zorg wordt gecontroleerd door de  RvC. Verder staat de RvC de directie met raad en daad bij en geeft deze gevraagd en ongevraagd  advies. De RvC bestaat momenteel uit twee leden.

De RVC vergadert gemiddeld drie tot vier maal per jaar en de directie is bij dit overleg aanwezig op  uitnodiging van de Raad. 

Previous Story

Het bestuur

Next Story

Cliëntenraad

Latest from Organisatiestructuur

Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd

Cliëntenraad

Baas Zorg heeft een cliëntenraad geïnstalleerd conform de Wet medezeggenschap cliënten  zorginstellingen, die de belangen behartigt

Het bestuur

Het Bestuur van Baas Zorg B.V., bestaande uit één persoon, te weten mevrouw A. (Arzu) ORHAN,