/

Ondersteuning van mantelzorgers

Als mantelzorger zorgt u lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Er is een persoonlijke band. Denk aan de zorg voor uw moeder, vader, vriend, buurman of kind. Mantelzorg is iets anders dan vrijwilligerswerk. U doet dit omdat deze zorg u is overkomen en u geen keuze hebt. Een vrijwilliger kiest bewust voor onbetaald werk in de zorg. Hij kan ermee stoppen wanneer hij/zij wil.

Wij bieden mantelzorgers thema-avonden aan waarbij zij andere mantelzorgers kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Tijdens deze avonden bespreken wij verschillende ziektebeelden, wij proberen gezamenlijk mee te denken met de overheid zodat wij, naast het waarborgen van de kwaliteit, de zorg betaalbaar kunnen houden.

Maar wij zijn er ook voor ú: wij bieden u een luisterend oor en willen u steunen met de (soms zware) taken. Tijdens deze avond kunt u als mantelzorger ook in contact komen met andere mantelzorgers zodat u elkaar kunt ondersteunen en ervaringen uit kunt wisselen. Vaak lucht het op als iemand naar u luistert die in dezelfde situatie zit. Ervaart u als mantelzorger problemen bij het uitvoeren van de zorg, dan kunnen we samen naar oplossingen zoeken.  De avond biedt u bovendien een goede gelegenheid om even te ontspannen.

Previous Story

Oncologieverpleegkundige

Next Story

Palliatieve zorg

Latest from Definities en Uitleg

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Zorgwoning

Een zorgwoning is een goede oplossing voor ouderen die zelfstandig willen wonen op een veilige manier.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend

Thuiszorgtechnologie

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding