/

Thuiszorgtechnologie

Dankzij moderne technologie kunnen mensen steeds vaker thuis worden behandeld. Ook als er complexe zorg nodig is.

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie helpt onder meer met: (a) infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie; (b) begeleiding en toedienen van een slaappomp (sedatie) bij iemand in de terminale fase; (c) pijnbehandeling en begeleiding in curatieve fase (gericht op genezing) en palliatieve fase (als genezing niet meer mogelijk is) met pompje met morfine of andere pijnstiller; (d) het toedienen van intraveneuze voeding in zowel palliatieve fase als curatieve fase; (e) het toedienen van een vochtinfuus in zowel palliatieve fase als curatieve fase; (f) het plaatsen van een  infuus; en (g) het aanprikken van een poortcatheter.

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie kan nodig zijn: (a) in de terminale levensfase; (b) voor mensen met kanker; (c) voor mensen met een neurologische aandoening; (d) voor mensen met een hart- en vaatziekte; (e) voor mensen met taaislijmziekte (cystic fybrosis); en (f) voor mensen die antibiotica of andere medicatie nodig hebben via een infuus.

BAAS ZORG Thuiszorgtechnologie bestaat uit gespecialiseerd verpleegkundigen, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. De verpleegkundigen werken nauw samen met iedereen die bij de zorg betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorger(s) en zorgverzekeraar.

Wat kost thuiszorgtechnologie?

Thuiszorgtechnologie valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van BAAS ZORG. Er zijn uitzonderingen, waaronder alternatieve therapieën, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.

Previous Story

Thuiszorg

Next Story

Zorg thuis uit de WLZ indicatie

Latest from Definities en Uitleg

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Zorgwoning

Een zorgwoning is een goede oplossing voor ouderen die zelfstandig willen wonen op een veilige manier.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend

Thuiszorg

U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis