Vervoer

Bij BAAS ZORG is men er zich van bewust dat elke kilometer die een medewerker aflegt een belasting is voor het milieu. Daarom probeert BAAS ZORG het aantal reiskilometers terug te dringen en zorgt zij ervoor dat deze duurzaam worden afgelegd. Dit doet zij door de werkgebieden binnen de thuiszorg te verkleinen, waardoor de zorg binnen geconcentreerde gebieden kan worden geleverd. Bij de aanschaf van vervoermiddelen zet BAAS ZORG zich in op de aanschaf van de milieuvriendelijke e-bikes. Pas wanneer een e-bike niet passend is, wordt een auto ingezet. Het wagenpark wordt op deze manier verkleind. Ook bij de samenstelling van het wagenpark zet BAAS ZORG in op duurzaamheid. Alle dieselauto’s zijn nu vervangen door kleinere en zuinige benzineauto’s. In een volgende fase zal het huidige wagenpark stap voor stap worden vervangen door elektrische auto’s.

Previous Story

Eigen bijdrage

Next Story

E-health

Latest from MVO

Mensgerichte aanpak

BAAS ZORG prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie

Inkoopbeleid

Dagelijks koopt BAAS ZORG uiteenlopende producten en diensten in, van etenswaren tot medische materialen. Ook dit

E-health

Met het gebruik van eHealth kan BAAS ZORG de zorgverlening op afstand leveren. Met het gebruik