Baaszorg is eerste aanspreekpunt voor preventieve zorg

Wij geloven dat met het beheersen van ‘kleine’ zorgen ‘grote’ zorgen kunnen worden voorkomen. Wij  leveren de zorg die nú nodig is, maar anticiperen ook op de zorg die mogelijk in de toekomst nodig is  door bijvoorbeeld een veranderend ziektebeeld, of een ziekenhuisopname. Daarvoor hebben wij  samenwerkingspartners in de regio aan ons verbonden op het vlak van fysiotherapie, ergotherapie en  logopedie. Wij zien hierin een meerwaarde en willen dat deze meerwaarde benut wordt, doordat Baas  Zorg regionaal het eerste aanspreekpunt is voor de inzet van preventieve zorg.

Previous Story

Innovatie

Next Story

Meer zorg kunnen leveren tegen lagere kosten

Latest from Doelstellingen