//

Ecologische ontwikkelingen

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het klimaat aan het veranderen is. Ook in Nederland.  Prognoses voor de komende decennia laten zien dat de gemiddelde temperatuur zal gaan stijgen.  Er zal daarom rekening gehouden moeten worden met overheidsingrijpen ten aanzien van  milieumaatregelen. De klimaatverandering kan ook gevolgen hebben voor de zeewaterspiegel.  Bovendien kan een gemiddelde temperatuurstijging invloed hebben op de economische groei.  (Bron: www.kennisopenbaarbestuur.nl) 

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Previous Story

Technologische ontwikkelingen

Next Story

Het aantal mensen met ouderdomsziekten zal fors toenemen door de vergrijzing