/

Demografische ontwikkelingen

Volgens de CBS Bevolkingsprognose gaat het aantal 65-plussers de komende jaren flink stijgen:  van 2,7 miljoen in 2012 naar vermoedelijk 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 zal dat aantal waarschijnlijk  rond dit aantal blijven schommelen. De komende jaren zal met name het aantal 65-79 jarigen op de  totale bevolking sterk stijgen, maar vanaf het jaar 2025 stijgt ook het aantal 80-jarigen. Met de  toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70  procent een chronische ziekte. In verhouding wordt de potentiële beroepsbevolking kleiner. Rond  2025 is die bevolking nog maar 60 procent van de totale bevolking.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Previous Story

Samenwerking in de keten

Next Story

Economische ontwikkelingen