//

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Uit het Sociaal Culturele Rapport 2016 (Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag) blijkt dat we  door de opkomst van social media in de afgelopen jaren meer verbonden zijn geraakt met anderen  dan ooit. De tijd die we echter uittrekken voor sociale contacten is de afgelopen decennia echter  sterk afgenomen. We staan dus met meer mensen in contact in minder tijd, en op meer afstand.  Deze trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst voortzetten, omdat ten eerste de  jongere generatie de oudere zal vervangen. Dit betekent dat de sociale gewoontes van de jongeren  van nu zich zullen voortzetten, wanneer de jongeren van nu ouder worden. Ten tweede speelt  flexibilisering een rol, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Ten derde kan verdergaande urbanisatie  bijdragen aan de ontwikkeling. En tot slot zullen de mogelijkheden van sociale media verder  toenemen.  

Behalve het feit dat we met meer mensen contact hebben in minder tijd verandert ook de organisatie  van relaties. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van groepen naar netwerken. Een ander  voorbeeld is de loskoppeling van verschillende contexten waarin we leven. Vroeger speelde het  leven van veel mensen zich nog af in een enkele omgeving waarin zij woonden en werkten, te  midden van hun familie en vrienden. Door de toegenomen mobiliteit is deze omgeving van familie,  vrienden, collega’s, buren, enzovoorts opgesplitst in verschillende werelden. 

Naast de toename van het aantal contacten, stijgt ook de individualisering. Dit heeft tot gevolg dat  ouderen meer en meer in een isolement terecht komen. Het overheidsbeleid is er echter op gericht  om ouderen te laten blijven participeren in de maatschappij. 

Previous Story

Economische ontwikkelingen

Next Story

Technologische ontwikkelingen

Latest from Health Insights

Beeldcommunicatie

Binnen de thuiszorg bestaan veel mogelijkheden om beeldcommunicatie in te zetten. Bijvoorbeeld  door op afstand aanwijzingen

Medicijndispenser

Baas Zorg maakt gebruik van Medido van Philips. Deze slimme medicijndispenser herinnert de  cliënt eraan om

Medicatie app

Onze cliënten gebruiken de handige MedApp. Met deze app hebben onze cliënten grip op hun  medicatie.

Caren Zorgt

Caren Zorgt is onderdeel van het ECD en geeft cliënten altijd direct toegang tot hun zorgplan