Doelgroepen

1 min read

In eerste instantie is Baas Zorg gericht op de sector VVT voor volwassenen. Door onze kennis en  ervaring bieden wij, naast reguliere thuiszorg, ook hoogwaardige zorg in het kader van dementie.  Mensen worden in staat gesteld om zo lang mogelijk thuis in hun eigen woning te leven. Hun  familie/netwerk wordt gefaciliteerd om hieraan deel te nemen zonder dat zij uitvallen door overbelasting  door zorgtaken.

Wij zijn aangesloten bij het ketennetwerk Dementie en kunnen samen met ketenpartners problemen bij  dementie kunnen analyseren en de zorg zo efficiënt mogelijk inrichten. Deze samenwerking zorgt voor  verbreding van de kennis van alle partners ten behoeve van onze cliënten. Best practices worden  gedeeld. 

Binnen onze cliëntenpopulatie hebben wij ook te maken met cliënten die palliatieve zorg nodig hebben.  Deze zorg kunnen wij nu al aanbieden, maar wij zien nog wel mogelijkheden tot verdere ontwikkelingen.  Daarom hebben wij alle verpleegkundigen een specialistische opleiding aangeboden.

Previous Story

Meer zorg kunnen leveren tegen lagere kosten

Next Story

Dienstverlening

Latest from Expertises

Mantelzorg

U biedt als mantelzorger onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een ziek familielid of voor een

Palliatieve zorg

U heeft te horen gekregen dat u ongeneselijk ziek bent. Een verdrietige periode van angst en

Dagbesteding

Wilt u graag in contact komen met andere mensen? Gaat u lichamelijk of geestelijk achteruit en

Begeleiding

Individuele begeleiding Baas Zorg staat voor u en uw familie klaar als u hulp nodig heeft