Doelgroepen

In eerste instantie is Baas Zorg gericht op de sector VVT voor volwassenen. Door onze kennis en  ervaring bieden wij, naast reguliere thuiszorg, ook hoogwaardige zorg in het kader van dementie.  Mensen worden in staat gesteld om zo lang mogelijk thuis in hun eigen woning te leven. Hun  familie/netwerk wordt gefaciliteerd om hieraan deel te nemen zonder dat zij uitvallen door overbelasting  door zorgtaken.

Wij zijn aangesloten bij het ketennetwerk Dementie en kunnen samen met ketenpartners problemen bij  dementie kunnen analyseren en de zorg zo efficiënt mogelijk inrichten. Deze samenwerking zorgt voor  verbreding van de kennis van alle partners ten behoeve van onze cliënten. Best practices worden  gedeeld. 

Binnen onze cliëntenpopulatie hebben wij ook te maken met cliënten die palliatieve zorg nodig hebben.  Deze zorg kunnen wij nu al aanbieden, maar wij zien nog wel mogelijkheden tot verdere ontwikkelingen.  Daarom hebben wij alle verpleegkundigen een specialistische opleiding aangeboden.

Previous Story

Meer zorg kunnen leveren tegen lagere kosten

Next Story

Dienstverlening

Latest from Expertises

Pro Deo Advocaat (RVR)

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), advocaat en forensisch auditor, biedt laagdrempelige rechtshulp aan op

Zwachtelen

Bij een open been, trombose, wondroos of oedeem kan het helpen om te zwachtelen. Daarbij wordt een

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend