/

Onderzoek naar e-Health

Wij hebben opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Louis Bolk om een onderzoek uit te voeren  onder onze cliënten naar de inzet van e-health.

/

Innovatie

Baas Zorg zet in op innovatie in de zorg. De toenemende levensverwachting maakt dat meer mensen  langer gezondheidszorg nodig hebben. Om voor