Zorg particulier inkopen

Heeft u behoefte aan meer zorg dan de indicatie van de wijkverpleegkundige of uw huisarts mogelijk maakt, dan kunt u extra zorg

Zorg in natura of een PGB

Als onze wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg voor u vaststelt, informeert zij u ook over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget).

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Wij werken met het elektronisch cliëntendossier van Ons. Hierdoor is de administratie eenvoudig en

Mantelzorg

U biedt als mantelzorger onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een ziek familielid of voor een vriend. Deze zorg kan het verzorgen

Huishoudelijke Ondersteuning

Ondersteuning bij het huishouden Kunt u vanwege een ziekte, een operatie, een handicap of vanwege uw leeftijd uw huishouden korte of langere

Palliatieve zorg

U heeft te horen gekregen dat u ongeneselijk ziek bent. Een verdrietige periode van angst en onzekerheid. Voor u en uw naasten.

Dagbesteding

Wilt u graag in contact komen met andere mensen? Gaat u lichamelijk of geestelijk achteruit en vind u het lastig om contact

1 2 3 6