Personeel

Baas Zorg hecht veel waarde aan goede zorg, gegeven door gekwalificeerde medewerkers. Alle  medewerker worden gestimuleerd om bijscholingen, cursussen en trainingen te

Dienstverlening

Baas Zorg is WTZ-toegelaten zorginstelling voor de levering van ambulante zorg- en dienstverlening  middels de volgende prestaties:   Huishoudelijke hulp   Persoonlijke

Doelgroepen

In eerste instantie is Baas Zorg gericht op de sector VVT voor volwassenen. Door onze kennis en  ervaring bieden wij, naast reguliere

/

Innovatie

Baas Zorg zet in op innovatie in de zorg. De toenemende levensverwachting maakt dat meer mensen  langer gezondheidszorg nodig hebben. Om voor

Doelmatigheid

Baas Zorg heeft een platte organisatiestructuur met korte  communicatielijnen. Baas Zorg kent geen managers. De aansturing vindt direct plaats vanuit de directie.

Klantrelatie

Bij Baas Zorg draait alles om de relatie met de klant en de  beleving die de klant ervaart bij de zorg die hij