Verpleging

Baas Zorg biedt zorg aan iedereen. U kunt bij ons terecht voor zorg van korte duur tot en met 24 uurs zorg:

Persoonlijke verzorging

Bent u, vanwege ziekte, ouderdom of een beperking, (tijdelijk) niet in staat om uzelf te verzorgen? Wij kunnen u ondersteunen bij uw

Zorg

Baas Zorg levert diensten in het kader van de Wlz-, Zvw-, Wmo en PGB-regeling. Wet langdurige zorg (Wlz): wij bieden u langdurige

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie en  hebben goede contacten met gemeenten.

/

Onderzoek naar e-Health

Wij hebben opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Louis Bolk om een onderzoek uit te voeren  onder onze cliënten naar de inzet van e-health.

1 2 3 4 6