Missie en Visie

Missie

Wij leveren de juiste zorg op het juiste moment met respect voor de eigenheid en wensen van mensen.  Hierbij is de eigen omgeving van de cliënt altijd het uitgangspunt: welke krachten en mogelijkheden zijn  rondom de cliënt voorhanden in zijn eigen omgeving/netwerk? Hoe kunnen die bijdragen aan een goede  kwaliteit van leven voor de cliënt? Het eigen netwerk is al lange tijd deel van het leven van een cliënt en  past bij hem of haar. Daarbij anticiperen wij altijd op de toekomstige zorgvragen en handelen zo veel als  mogelijk preventief.

Visie en Waarden

Baas Zorg is een thuiszorgorganisatie en levert uitsluitend ambulante zorg- en dienstverlening. Wij willen  dat zorg betaalbaar blijft, waarbij het uitgangspunt het leveren van kwaliteit is. Dit doen we door goed te  kijken naar de zorg die nú nodig is, en te anticiperen op de zorg die mogelijk in de toekomst nodig kan  zijn. Wij willen voorkomen dat kleine zorgen grote zorgen worden en mensen zo lang mogelijk Baas over  hun eigen leven blijven.

Dat doen wij door preventief handelen in onze zorg te integreren. Middels primaire preventie voorkomen  wij zo veel mogelijk dat gezonde mensen gezondheidsproblemen krijgen. Door middel van secundaire  preventie rechten wij ons op het vroegtijdig herkennen van ziekten of afwijkingen om ze in een vroeg  stadium aan te kunnen pakken. En middels tertiaire preventie willen wij complicaties voorkomen en  zorgen dat een ziekte of afwijking zo min mogelijk verergert.

In het belang van de cliënt maken we gebruik van technologische oplossingen die het ook mogelijk  maken om zorg doelmatiger te leveren. Op deze manier ontvangt de cliënt altijd zorg van een bekend  gezicht, is de continuïteit van de zorgverlening zo groot mogelijk en de kans op fouten op basis van  communicatie zo klein mogelijk. 

Onze cliënten kunnen bouwen op onze jarenlange ervaring in het vak. Daarbij staat kwalitatief  hoogwaardige zorg centraal. De beleving van kwaliteit wordt primair bepaald door cliënten zelf, maar is  gelijktijdig gebonden aan wetten en regels van overheden en financiers. Betrokken medewerkers  luisteren naar de wensen van onze cliënten en zijn bereid nét dat ene stapje extra te zetten. Zij weten  van aanpakken en lopen nooit weg van uitdagingen. Sterker nog, uitdagingen worden door onze  medewerkers met opgestroopte mouwen aangegaan. Daar staan wij om bekend en daar zijn we trots  op! 

Baas Zorg staat garant voor vier zekerheden. Mensen mogen ons hierop altijd op aanspreken:  

  • Zeker van zorg: binnen 24 uur geregeld!  
  • Zeker van regie: leven zoals u gewend bent.  
  • Zeker van gezicht: dezelfde zorgverleners (persoonlijk, veilig, vertrouwd).  
  • Zeker van kwaliteit: goede zorg door gekwalificeerd personeel. 

Geef een reactie

Your email address will not be published.