Privacybeleid

1 min read

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de AVG na. Ook medewerkers gaan zorgvuldig en met  respect om met persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De wijze  van omgang met persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Het dossier van  de cliënt wordt bewaard conform WGBO en de cliënt wordt tijdens de intake gewezen op zijn rechten ten  aanzien van zijn persoonsgegevens.

Previous Story

Klachtenregeling

Next Story

Kwaliteitssysteem

Latest from Hoogwaardige Dienstverlening

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen

Klachtenregeling

Baas Zorg streeft er naar om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Al