Privacybeleid

Illustration of seniors with life insurance

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve organisatie leeft de regels van de AVG na. Ook medewerkers gaan zorgvuldig en met  respect om met persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De wijze  van omgang met persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Het dossier van  de cliënt wordt bewaard conform WGBO en de cliënt wordt tijdens de intake gewezen op zijn rechten ten  aanzien van zijn persoonsgegevens.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Previous Story

Klachtenregeling

Next Story

Kwaliteitssysteem