Klachtenregeling

1 min read

Baas Zorg streeft er naar om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Al onze medewerkers  dienen dan ook met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met de wensen en  verwachtingen van de cliënt.

Toch kan het gebeuren dat een cliënt over een bepaald aspect van de zorg- of dienstverlening, over de  contacten met onze medewerkers en/of over de organisatie van de zorg niet tevreden is of suggesties  voor verbetering(en) heeft. Het is van groot belang om deze signalen adequaat en snel op te pakken.  

Ook klachten zijn leermomenten voor de organisatie.  Hiervoor beschikt Baas Zorg over een klachtenreglement. De behandeling hiervan is uitbesteed bij de  klachtencommissie van Quasir. Quasir is een landelijk werkend expertisecentrum en beschikt over  professionals op het vlak van klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek, het omgaan met  cliëntenfeedback, het bevorderen van verbetering van kwaliteit van zorg en dienstverlening en cliënttevredenheid.  

Het klachtenreglement wordt bij de intake onder de aandacht van cliënten gebracht en is op ieder  moment via onze website terug te vinden.  Mocht een cliënt ook na behandeling van een klacht niet tevreden zijn met de geboden oplossing(en)  dan kan deze zich wenden tot de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil, waar Baas Zorg is  aangesloten.

Previous Story

Kortere wachtlijsten

Next Story

Privacybeleid

Latest from Hoogwaardige Dienstverlening

Klantrelatie

Wij bieden persoonlijke aandacht en zorg. Wij staan dicht bij de cliënt, de mantelzorger, de familie

Kwaliteitssysteem

Baas Zorg is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm HKZ voor kleine organisaties. In de nabije  toekomst zullen

Privacybeleid

Baas Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten en de  administratieve