Arzu Orhan

Mijn naam is Arzu Orhan. Toen mijn vader een aantal jaren geleden getroffen werd door de ziekte van  Parkinson en alzheimer en ik hem als mantelzorger ging verzorgen, had ik één doel. Vanuit mijn achtergrond  kende ik het ziektebeeld en het ziekteverloop dat hem te wachten stond; ik wilde hem daar, zo goed als  binnen mijn cirkel van invloed lag, op voorbereiden. Door preventief een logopedist in te schakelen, heeft hij  zijn spraak langer weten te beheersen. En de behandelingen van de fysiotherapeut hebben eraan  bijgedragen dat mijn vader veel langer fysiek fit is gebleven dan volgens het ziektebeeld verwacht werd.  

Met Baas Zorg wil ik ook mensen langer de regie laten houden over hun eigen leven binnen hun eigen  woning. Over drie jaar moet Baas Zorg, samen met gemeenten, het eerste aanspreekpunt zijn voor de inzet  van preventieve zorg binnen de actieve regio’s. We kunnen dan de zorg kostenefficiënt leveren door de inzet  van innovatieve (technologische) oplossingen. 

Arzu Orhan, Directeur Baas Zorg B.V.

Previous Story

Meldcode Huiselijk Geweld

Next Story

Samenwerking in de keten