Klachten

Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart. Als u tevreden bent, maar ook als u niet tevreden bent. Van uw feedback kunnen wij  leren en onze zorg nog beter maken.

Bent u niet tevreden over de zorg die wij aan u verleend hebben? Neemt u dan contact met ons op zodat wij samen naar een oplossing toe kunnen werken. Wij zullen uw klacht in vertrouwen behandelen. Als u het niet eens bent met de uitkomst, dan kunt u uw klacht melden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Baas Zorg is aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Klachtenprocedure

Als u een klacht in wilt dienen, dan doorloopt u een aantal stappen. Deze stappen vind u terug in de infographics van Stichting Zorggeschil en Quasir. Hier vind u de infographic van Stichting Zorggeschil: Infographic client Zorggeschil. De infographic van Quasir kunt u hier bekijken: Infographic-klachtenbehandelingsproces
Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vind u in de flyer: Zorggeschil

Bekijk hier ons Klachten Jaarverslag 2019.

Cliëntenraad

Heeft u tips of suggesties voor verbeteringen van de zorg in een instelling? Deze tips en suggesties kunt u delen met de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van een zorginstelling. Iedere zorginstelling is verplicht om een cliëntenraad te hebben. De raad praat namens u én geeft advies over patiëntenzorg aan de zorginstelling. Wilt u lid worden van de cliëntenraad, stuurt u dan een e-mail naar clientenraad@baaszorg.nl.De cliëntenraad is wettelijk geregeld in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Meer informatie over de wet vindt u bij de overheid: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).U kunt ook meer informatie vinden op de website van LOC zeggenschap in zorg.  Deze organisatie vertegenwoordigt de cliëntenraden.