Zorg

1 min read

Baas Zorg levert diensten in het kader van de Wlz-, Zvw-, Wmo en PGB-regeling.

  • Wet langdurige zorg (Wlz): wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Persoonsgebonden budget (PGB): Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten:  PGB-Wmo en PGB-AWBZ.  Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Wilt u weten of u zorg vergoed krijgt? Lees verder bij declaraties. Wilt u zorg van Baas Zorg ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Previous Story

Huishoudelijke Ondersteuning

Next Story

Mantelzorg

Latest from Expertises

Mantelzorg

U biedt als mantelzorger onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een ziek familielid of voor een

Palliatieve zorg

U heeft te horen gekregen dat u ongeneselijk ziek bent. Een verdrietige periode van angst en

Dagbesteding

Wilt u graag in contact komen met andere mensen? Gaat u lichamelijk of geestelijk achteruit en

Begeleiding

Individuele begeleiding Baas Zorg staat voor u en uw familie klaar als u hulp nodig heeft

Zorg

1 min read

Baas Zorg levert diensten in het kader van de Wlz-, Zvw-, Wmo en PGB-regeling.

  • Wet langdurige zorg (Wlz): wij bieden u langdurige zorg als u dat nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt of een ernstige lichamelijke beperking heeft.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze wet helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Persoonsgebonden budget (PGB): Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen. Er zijn twee varianten:  PGB-Wmo en PGB-AWBZ.  Hulp aan huis wordt via het PGB-Wmo betaald. Voor verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf kunt u een beroep doen op de PGB-AWBZ.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Daarna overlegt de wijkverpleegkundige samen met u en uw partner en eventuele kinderen hoe we de zorg vormgeven. Wat kunnen uw mantelzorgers doen en waar is professionele ondersteuning nodig? Naar aanleiding van dit gesprek maakt de wijkverpleegkundige een indicatie en stelt een zorgplan op. Hierin worden alle gemaakte afspraken omschreven. Dit zorgplan wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Wilt u weten of u zorg vergoed krijgt? Lees verder bij declaraties. Wilt u zorg van Baas Zorg ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Previous Story

Klantrelatie

Next Story

Persoonlijke verzorging

Latest from Expertises

Mantelzorg

U biedt als mantelzorger onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een ziek familielid of voor een

Palliatieve zorg

U heeft te horen gekregen dat u ongeneselijk ziek bent. Een verdrietige periode van angst en

Dagbesteding

Wilt u graag in contact komen met andere mensen? Gaat u lichamelijk of geestelijk achteruit en

Begeleiding

Individuele begeleiding Baas Zorg staat voor u en uw familie klaar als u hulp nodig heeft