Declaratie zorg

Uw zorg wordt vergoed op basis van het soort zorg, de indicatie van uw huisarts en/of de wijkverpleegkundige en uw eigen behoefte.

Wij hebben een zorgovereenkomst met VGZ. Hierdoor kunnen wij uw declaratie als VGZ-verzekerde rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.      

Transparantie is troef

Elke minuut die wordt gedeclareerd kunnen wij verantwoorden. Om dat inzichtelijk te maken werken wij met het systeem Careassist van i-tension. U ontvangt van dit declaratiesysteem de inlogcodes zodat u precies kunt zien welke zorg is gedeclareerd en welke werkzaamheden door ons zijn uitgevoerd. Door deze transparante werkwijze houden we allebei een vinger aan de pols.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage voor deze zorg.

Wmo

Voor Wmo-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld. Een keer in de 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Voorbeelden van zorg waarvoor u een eigen bijdrage betaalt zijn:

  • Hulp in de huishouding;
  • Woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel;
  • Hulpmiddelen zoals een scootmobiel of driewielfiets;
  • Vervoersvoorziening zoals een regiotaxi;
  • Dagbesteding;
  • Mantelzorg;
  • Voor een modulair of volledig pakket.

Meer informatie over de eigen bijdrage vind u in de brochure van het CAK of op de website.

Zorg in natura of een PGB

Als onze wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg voor u vaststelt, informeert zij u ook over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kan u zelf uw zorg inkopen. Zo behoud u de regie over uw zorg. Houd er rekening mee dat u wel uw eigen administratie moet bijhouden. U bent namelijk zelf de opdrachtgever voor de zorgverleners. U kunt met uw eigen zorgverzekeraar bespreken of u voor een PGB in aanmerking komt. De voorwaarden staan in uw zorgpolis.

Meer informatie is verkrijgbaar via de website van de Sociale Verzekeringsbank of via PerSaldo.

Zorg particulier inkopen

Heeft u behoefte aan meer zorg dan de indicatie van de wijkverpleegkundige of uw huisarts mogelijk maakt, dan kunt u extra zorg inkopen. Neem dan contact met ons op. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden en eventuele wachttijden.